Pielęgnacja terenów zielonych

Wykonujemy usługi w zakresie:

  • projektowania małej architektury
  • wycinki drzew i krzewów
  • rekultywacji gruntów
  • wykonawstwa terenów zieleni, ogrodów przydomowych
  • koszenie trawników
  • projektowania i wykonawstwa nawodnień systemowych
  • pełnej konserwacji terenów zieleni
  • frezowanie pni, karczowanie